Skrevet av Emne: Nyttårsturnsprell 2013 (og Turnsprell2013!)  (Lest 2090 ganger)

0 medlemmer og 1 gjest leser dette emnet.

Utlogget gymbo

 • Overall boss!
 • Administrator
 • Heltemedlem!
 • *****
 • Innlegg: 559
 • Karma: 0
  • GYMBO's forum for turn, cheer o.l.
Nyttårsturnsprell 2013 (og Turnsprell2013!)
« på: Torsdag, 27. Desember 2012, 10:35 »
Vil få satt opp oversikt over hvilke datoer jeg har fornuftig oversikt over mulighet til å sette opp Turnsprell i 2013 etterhvert. I 2012 ble det satt opp, og gjennomført, treninger etter følgende oppsett: Turnsprell 2012 (lenket)). Det ble 22 dager med trening totalt, og jeg regner med å få til noe tilsvarende i 2013. For øyeblikket er det treningene i "Nyttårsturnsprell 2013" som er satt opp, og ekstra rabatt hvis man melder på og betaler før 15. januar. Prisen vil være den samme også etter nyttårsturnsprellet og 15. januar, men da også uten ekstra rabatt! Så det vil lønne seg å melde på for hele 2013 allerede nå også om man IKKE kan eller vil være med på nyttårsturnsprellet! Jeg vil også øke prisene med rundt 10% på alle deler ellers, men vil ikke endre prisen på økter, dager og "helg" for nyttårsturnsprellet.

For hele "Turnsprell 2013" må man betale 4500,- kroner (for øyebikket med 5% ekstra rabatt = 4275,-) med mulighet for ytterligere rabatt ved flere påmeldte samtidig, samt at betaling for hele "Turnsprell 2013" gir rabatt på en eventuell sommersamling i 2013 også. (Prisen vil også gå ned noe etterhvert.)

Nyttårsturnsprell/datoer:

Foreslåtte turnsprell/datoer
Delvis bekreftede turnsprell/datoer
Bekreftede turnsprell/datoer
Avlyste turnsprell/datoer

 • Lørdag 5. januar 2013 kl. 11-13 og 14-16
 • Søndag 6. januar 2013 kl. 10-12 og 13-15

Treningene vil fortsatt stort sett søke å ikke kollidere med andre arrangementer for 2Dance sine dansere, da de erfaringsmessig utgjør hoveddelen av utøverne. Det er vel dessverre ikke tilfelle denne gangen, men jeg hadde betsemt meg for å sette opp denne før jeg så at 2Dance skulle ha kick-off denne helgen. Det vil som sagt likevel lønne seg å melde på og betale før 15. januar hvis man regner med å være med på "resten" likevel, og jeg vil forsøke å holde meg "unna" andre dager de har aktiviteter for utøverne som pleier å være med for resten av året.Tidspunktene for de forskjellige treningene vil stort sett bli som følger (selv om dagene som sagt ikke er klare, bortsett fra for Nyttårsturnsprell ennå):
 • Trening i helger og på helligdager vil starte i 10-11-tiden, og ha to to-timers økter med 1 til 2 timer pause imellom eller 1 tre-timersøkt (= ferdig tidlig  ;D )
 • Treninger på hverdager (men i skoleferier) vil gjerne få en tidlig og en sen økt, slik at de som f.eks. jobber også skal kunne få trent minst en økt


Ellers vil disse "SPRELLENE" stort sett følge "malen" som ligger i "Juleturnsprell 2010".
 • Det vil si de vil stort sett være på Lahaugmoen, men noen få kan bli flyttet til grophall i Oslo-området (sannsynligvis da "Hoppenspretthallen" på Jessheim (turndelen).
 • Jeg vil høyst sannsynlig være tilstede på samtlige dager og økter, men det kan bli andre ansvarlige på enkelte dager/økter ved behov (men det er lite sannsynlig det blir nødvendig/aktuelt).
 • Det vil bli hentet inn flere trenere ved behov.
 • Det vil komme en god del datoer til med trening!!! (Bl.a. i de fleste skoleferiene som i 2011.)
 • Alle dagene vil i utgangspunktet være 2 økter av 2 timer eller 1 økt av 3 timer

For å vite at turnsprellene vil kunne gjennomføres vil jeg som sagt gi mulighet til å melde på for HELE ÅRET! Prisen er i utgangspunktet 4.500,- kroner per person (med mulighet for rabatt, og 5% ekstra rabatt ved betaling før 15. januar 2013!). Prisen vil sannsynligvis være den samme også ved vinterferieturnsprell og påsketurnsprell (men da uten ekstra rabatt...), deretter vil prisen gå ned noe om noen skulle ønske å "henge seg på" for resten av året.Det er mulig å be om å få dette beløpet delt i to betalinger (også ved påmelding /"betaling" innen 15. januar, men da MÅ halvparten være betalt innen 15. januar også!)...

I 2012 hadde man vel endt opp på en pris på under 50,- kroner timen om man var med på alle treningene som ble gjennomført og det vil stort sett lønne seg om man er med på rundt halvparten av treningene.


Priser:
Per person:
 • Pris treningsopplegg en økt: 200,- *
 • Pris treningsopplegg en dag: 350,- *
 • Pris Nyttårsturnsprell (alle øktene 5.-6. januar): 650,- *
 • Pris treningsopplegg hel "Turnsprell 2013": 4500,- 4275,- med rabatt frem til 15. januar 2013!
Det er også mulig å møte opp på bekreftede treninger uten å ha meldt på på forhånd, men da er prisen 300,- per økt og 500,- per dag, per person (kontant betaling), uten mulighet for noen rabatt! Og det forutsetter selvsagt også at det er plass!!

*Prisene VIL gå opp med rundt 10% også på enkeltdeler for senere deler av Turnsprell 2013 også: 220,- 380,- og 700,-sannsynligvis

Påmelding gjøres på mail til turntimer@gymbo.no for hele "Turnsprell 2013"
Påmeldingen må inneholde antall personer (med navn og kontaktinfo, også på foreldre e.l. om noe skulle skje, mobilnummer, e-post og alder, gren og lag, på alle utøverne), hvilke økter/dager den enkelte skal være med på (eller om man IKKE skal være med!!) under Nyttårsturnsprell 2013, samt fakturaadresse til en person som er myndig*. (Vil bli sendt på mail, men trenger likevel postadresse. Mailadressen må da også være på den personen som er myndig.)

*Jeg vil helst ikke sende faktura til umyndige personer. Det naturlige vil da normalt være at det er en forelder/foresatt, eller trener/leder (som er myndig), som vil foreta påmelding, og også stå som fakturamottaker.

For de som bestiller/betaler for HELE "Turnsprell 2013"
 • Det må melde seg minst 5 personer til hele året (helst innen 15. januar, men ihvertfall innen midten av februar), ellers kan tilbudet trekkes (de som melder seg på vil få beskjed direkte per mail/telefon).
 • Siden det nå blir meget kort frist til første trening får dere trene hele dagen på treningene under "Nyttårsturnsprell 2012" for prisen av en økt hvis ikke mange nok melder seg til hele "Turnsprell 2013")
 • Man må fortsatt melde fra om deltagelse til de enkelte treningene, i utgangspunktet senest en uke før den aktuelle treningen. Dere vil få mail direkte når nærmere detaljer er lagt ut om hvert "delsprell" med oppfordring om å gi tilbakemelding, og eventuelt purring på telefon/SMS om dere ikke har svart når fristen nærmer seg.
 • Hvis det blir arrangert sommersamling (etter omtrent slik mal) vil det bli gitt minst 20% rabatt på deltagelse der (eller 5% mer rabatt enn det man ellers ville fått)
 • Det vil avholdes minst 20 treningsdager med enten 2 to-timersøkter eller 1 tre-timersøkt. For hver dag som avlyses slik at det blir mindre enn disse 20 dagene kan gi 5% tilbakebetaling.
  • En dato som avlyses fordi absolutt ingen har meldt seg en uke før treningen, regnes ikke som avlyst som dag i forhold til tilbakebetaling.
  • En dato som flyttes mer enn 2 uker før den var satt opp (og mer enn 2 uker før datoen den flyttes til!) kan ikke regnes som avlyst i forhold til tilbakebetaling.
  • En dato som flyttes mindre enn 2 uker før den var satt opp (og/eller mindre enn 2 uker før datoen den flyttes til!) kan regnes som avlyst i forhold til tilbakebetaling.

Rabatter:
 • Hvis dere melder på og betaler for 2-4 personer sammen får dere 5% rabatt
 • Hvis dere melder på og betaler for 5-9 personer sammen får dere 10% rabatt
 • Hvis dere melder på og betaler for 10 eller flere personer sammen får dere 15% rabatt

Rabatten for antall økter/dager/pakker og rabatten for å ha meldt på, og betalt for, hele "Turnsprell 2013" vil eventuelt legges til rabatten for antall personer (totalt da maks 20% rabatt!).

Hvis det kommer inn fler påmeldinger enn enn det jeg er bekvem med i forhold til trenerdekning eller total plass, vil dere likevel bli registrert og stå på "venteliste" til jeg får bekreftet flere trenere (eller jeg eventuelt får av-meldinger igjen). Dette vil dere selvsagt få beskjed om på mail når dere melder dere på! Alle som melder på for hele "Turnsprell 2013" VIL få plass, men med en absolutt øvre grense på 50 personer! (Som jeg ikke tror jeg vil nå...)

Faktura vil bli sendt ut så snart de treningene man er meldt på er bekreftet, og man har plass. Plassen er likevel ikke endelig bekreftet før man har betalt. M.a.o. må fakturaen være betalt før første trening man er meldt på! Unntaket er om man er meldt på flere treninger hvor alle ikke er bekreftet før første trening man er meldt på, eller man er meldt på hele "Turnsprell 2013", men det er ikke mange nok totalt til at det er sikkert det er mulig. Det vil det gis beskjed om per mail. Ta eventuelt med nettbankutskrift på første trening om dere betaler kort tid før. Skal forsøke å gi tilbakemeldinger fortløpende etterhvert som jeg registrerer at folk har betalt også.

Dere skal rimelig umiddelbart få bekreftelse når dere melder dere på, også om dere havner på "venteliste"; se over. Om dere ikke skulle få det "raskt nok", kan dere sende meg en melding på 90951633. Får dere ikke en bekreftelse er dere heller ikke meldt på!

De som allerede ER medlemmer av forumet kan enkelt stille eventuelle spørsmålene her. De som ikke er medlemmer ennå kan gjerne melde seg inn så de kan poste her. Dere kan også sende spørsmål rundt treningen til den samme mailadressen som brukes til påmelding.

Sted:
Gymsalen GIF-turn holder til i på Lahaugmoen (med kartlink!) Vær oppmerksom på at navigasjonssystemer har en tendens til å lede folk på rare veier den siste biten (gamle grusveier fra militærleiren som lå her???). Man må stort sett komme riksvei 4 eller E6 og så kjøre riksvei 22 til man får et skilt merket Lahaugmoen til høyre/venstre (avhengig av om man kom fra riksvei 4 eller E6)

Litt om antatt treningsopplegg:
Det vil bli felles oppvarming, som vil være litt etter interessen/ønsker fra deltagerne, men vil gjerne inneholde litt grunnleggende styrke/koordinasjon. Og den vil avsluttes med litt uttøyning (de som har spesielle problemer/skader som gjør at de trenger ekstra/annen oppvarming må si ifra, og må også regne med å styre dette selv). Oppvarmingen skulle ikke ta mer enn en halvtime, og de dagene med kort pause kan det bli kortere/raskere oppvarming i annen økt (antar da de fleste vil være med på begge økter ;) ). Vær forøvrig oppmerksom på at det til tider (=når det er kaldt ute...) er til dels svært kaldt i hallen, og spesielt på gulvet! (Det er for øyeblikket litt problemer med temperaturen, spesielt når det er veldig kaldt ute!) Til oppvarmingen er det derfor en fordel med varmt tøy også på bena. Størstedelen av treningen vil være rettet mot forskjellige deler matteturn, hvor man selvsagt vil benytte det utstyret som er i hallen for å hjelpe inntreningen av ting (frittståendegulv, tumbling Team-Track, trampetter etc.). Vil forsøke å dele inn i grupper etter ferdighet, deretter alder, ved behov, og ikke nødvendigvis etter gren/idrett... Et mål for disse treningene fra min side vil være at man har tatt en ny utfordring (eller 3? 5? 9?) og gjerne har lært noe nytt også. Om man bare ønsker å holde seg "i gang" i løpet av julen, er jo det vel og bra, men jeg kommer nok til å forsøke å utfordre deg underveis likevel!!!

Selv om hver trening er bare 2 timer har det vel hendt at jeg har gått noe over tiden før, og det er vel fare for at det vil gjøre det her også (om ikke noen er etter oss)... Og jeg kaster sjelden ut folk når de nesten får noe til "å løsne", og vet det er mange som trener best mot slutten av treninger ;D . Så vil tro de fleste vil få godt utbytte av disse treningene hvis de melder seg på.

Kort om hallen og utstyr:
Hallen har fullt sett med apparater for apparatturn kvinner og menn (nå også med et "nesten" fullt frittståendefelt!), (stor trampoline står ikke oppe nå), trampett(er) og en Team-track (en lavere, noe flatere airtrack som kan stilles hardere enn "vanlige" airtracker). Det er også forholdsvis godt med matter, landingsmatter, tjukkaser og annet hjelpeutstyr. Nå er det også en "belterigg" som fungerer som beltet i turnsalen på NIH (eller Nes Turns belte i Neshallen, for de som har vært der). Denne gjør det mulig for cheerleadere å f.eks. trene saltokast med skru (har flere skrubelter tilgjengelig!), eller doble, med stor grad av sikkerhet (mottak i cradle blir "litt" vanskelig, spesielt med skrubeltet). Og andre som ønsker å lære å skru, eller andre større volter, kan selvsagt gjøre dette fra nær sagt et hvilket som helst underlag man ønsker... Og det er rimelig raskt å lære å ta imot med belte, så her kan man muligens stille med egne trenere og få trent en del. Det er en fordel om personen som tar imot er større enn personen som skal tas imot, og det er også en fordel å være sterk. Og det krever noe teknikk å "dempe" riktig, så det krever nok litt tid å få full kontroll på mottaket.

Hallen er ikke veldig lett tilgjengelig med offentlig transport, men ligger greit til med bil (5 minutter fra E6, avkjøringen ved Hvam/Olvasgård). Det går likevel minst en buss langs hovedveien, som er i gangavstand til hallen, også direkte fra Oslo.

Det vil være tilgjengelig vanlig videokamera og et highspeedkamera, med diverse muligheter for å vise på "skjerm" under treningene! (Som jeg egentlig alltid har med utstyr til for de som er borti meg på vanlige treninger... Så det er stort sett alltid mulighet til å få filmet og sett litt på ting under trening hvis ønskelig!)

Ting å huske på:
Det er til tider kaldt i hallen som sagt, så ha med godt og varmt treningstøy. Husk likevel at det må være tøy som sitter godt; varme turndrakter og tights kan være et godt alternativ. Til tross for at det er kaldt er sko likevel ikke lov under mesteparten av treningen (unntaket er trening på matter på gulvet, og til dels under oppvarmingen). Gymsokker kan da være et godt alternativ, da det egentlig er eneste "lovlige" fottøy (sokker blir for glatt) under treningen (for utøvere). Smykker er i utgangspunktet forbudt, pleier dog å godta små øredobber (uten skarpe deler eller som kan henge lett fast). Piercinger må også vekk p.g.a. sikkerheten (ved sikring risikerer man at det er hva mottageren får "best" tak i hvis de må gå inn... AUUU!). Langt løst hår er heller ikke lov, og hettegensere likeså. Ha med vannflaske e.l. og gjerne frukt/nøtter eller lignende for litt ekstra energi ved behov. Og husk på masse innsatsvilje og godt humør!

Håper folk synes dette er interessant og melder seg på!

For ytterligere informasjon om beliggenhet og lignende kan dere se den tilsvarende posten for "Juleturnsprell" i 2009. En del spesifikk informasjon der stemmer selvsagt ikke nå!

Med forbehold om trykkleif trykkfeil.
« Siste redigering: Fredag, 4. Januar 2013, 15:41 av gymbo »
MVH
Børre

Hjelp, jeg klarer ikke å stå stille! Hjelp, jeg klarer ikke å stå stille! Hjelp, jeg klarer ikke å stå stille! Hjelp, jeg klarer ikke å stå stille! Hjelp, jeg klarer ikke å stå stille!

Utlogget gymbo

 • Overall boss!
 • Administrator
 • Heltemedlem!
 • *****
 • Innlegg: 559
 • Karma: 0
  • GYMBO's forum for turn, cheer o.l.
Sv: Nyttårsturnsprell 2013 (og Turnsprell2013!)
« Svar #1 på: Fredag, 4. Januar 2013, 15:46 »
Har nå avlyst treningene i "Nyttårsturnsprell 2013".

Vil komme med (foreløpige) datoer for resten av "Turnsprell 2013" rimelig snart også
MVH
Børre

Hjelp, jeg klarer ikke å stå stille! Hjelp, jeg klarer ikke å stå stille! Hjelp, jeg klarer ikke å stå stille! Hjelp, jeg klarer ikke å stå stille! Hjelp, jeg klarer ikke å stå stille!

Utlogget gymbo

 • Overall boss!
 • Administrator
 • Heltemedlem!
 • *****
 • Innlegg: 559
 • Karma: 0
  • GYMBO's forum for turn, cheer o.l.
Sv: Nyttårsturnsprell 2013 (og Turnsprell2013!)
« Svar #2 på: Onsdag, 6. Februar 2013, 05:52 »
"Rimelig snart" er (ihverfall "ble"...) et veldig relativt begrep...  ??? O0

Derfor er også fristen for å melde på med de ekstra 5% rabatt utvidet til søndag 10. februar, og betalingsfrist vil være onsdag 13. februar! Se posten over for påmeldingsinformasjon!

Prisene for "enkeltdeler vil som sagt gå opp noe, og vil være:
 • Enkelt økt: 220,- kroner
 • En dag: 380,- kroner
 • 2 eller flere dager på et "sprell": 350,- kroner per dag; man får da ikke ekstra rabatt for flere dager sammen også. "Helg" vil da koste 700,- kroner

Antatte datoer for Turnsprell 2013

(Tidspunkt vil være 11-13 og 14-16 de aller fleste dagene.)

Vinterferieturnsprell:
16., 20. og 23. februar
(Dette er rimelig sikkert allerede! Og vil få egen post rimelig fort forhåpentligvis. Man kan uansett gjerne melde seg på også kun denne allerede nå. Se mailadresse og øvrig påmeldingsinfo i posten over, selv om noe burde endres fra informasjonen der.)

Påsketurnsprell:
25. og 27. mars

Pinseturnsprell:
18. og 20. mai

Sommerturnsprell:
(datoene her er relativt usikre, kan bli endringer i større grad enn for andre "sprell")
"Snart er det sommerferie"-turnsprell, helgen 15.-16. juni??
Så blir det nok 2 eller flere dager i siste halvdel av juli...
Og til slutt 2 eller flere dager 9./10./11. eller 17./18. august

Høstferieturnsprell:
3., 4. og 5. oktober 5. og 6. oktober (kan bli med annen/andre trenere, eller eventuelt avlyses da det kolliderer med VM i turn, som hele høstferien gjør...)
Legges ut endelig på forumet tirsdag 24. september, som er datoen det ble endret her også.

Juleturnsprell:
Førjulsturnsprell 14. og 15. desember
Romjulsturnsprell 27. og 29. desember

I tillegg vil det sannsynligvis (forhåpentligvis??) dukke opp diverse "Tilfeldig turnsprell" etter behov og ønsker, Så kom med ønsker og behov!!
« Siste redigering: Tirsdag, 24. September 2013, 12:21 av gymbo »
MVH
Børre

Hjelp, jeg klarer ikke å stå stille! Hjelp, jeg klarer ikke å stå stille! Hjelp, jeg klarer ikke å stå stille! Hjelp, jeg klarer ikke å stå stille! Hjelp, jeg klarer ikke å stå stille!